Tilgang til kultur og kunnskap

Gjennom Kopinoravtalen kan skolene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

– La elevene utforske sterke følelser

Norske Dramatikeres Forbunds manusbank er stedet du finner norsk samtidsdramatikk. Hensikten er først og fremst å formidle nyere norsk dramatikk, og som abonnent har du tilgang til bankens drøyt 3000 titler.

Dagens triks

Fake en feil!

En lærer åpnet historietimen med å si at dagens leksjon inneholdt én uriktig opplysning. Den som avslørte henne, ville få en PEZ inkludert fire refillpakker. Alle satt som tente lys, men forslagene til hva som var løgnen var ikke mange, og de få som kom var alle feil.

Da utbrøt en av elevene: «Løgnen er at du ikke har lagt inn en feil!» Like etter suste en PEZ gjennom luften til den skarpe observatør.

Det ække’no PEZ å skaffe seg den oppmerksomheten man fortjener!

dagens triks

Medier, muligheter og minefelt

Et nytt undervisningsopplegg fra mediebransjen skal stimulere til kritisk tenkning, vise personvernets vanskelige stilling og gi innblikk i journalistisk metode. Videoene, som også viser medienes mange roller i demokratiutviklingen, vil dekke kompetansemål i norsk og samfunnsfag.

Opphavsretten på sin side

I undervisning på alle nivåer i norsk skoleverk blir åndsverk ikke bare delt og brukt, men også skapt. Nettsiden DelRett.no svarer på spørsmål om opphavsrett i en hverdag der nye problemstillinger stadig dukker opp.