Tilgang til kultur og kunnskap

Gjennom Kopinoravtalen kan skolene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

– La elevene utforske sterke følelser

Norske Dramatikeres Forbunds manusbank er stedet du finner norsk samtidsdramatikk. Hensikten er først og fremst å formidle nyere norsk dramatikk, og som abonnent har du tilgang til bankens drøyt 3000 titler.

Dagens triks

Vidd og visdom

En lærer på niende trinn la en dag en stor, hvit duk over kateteret. Så snudde han seg mot klassen, som på dette tidspunktet var begynt å bekymre seg for hans mentale tilstand, og presenterte dem for «Kunnskapens alter».

En etter en fikk de komme opp, kjenne på duken og svare på om de var rede til å ta imot mer kunnskap. Det var de, for i møte med kunnskapens alter kjenner enhver 14-åring ærefrykt og respekt.

Bruk gjerne humor for å få oppmerksomhet og sette deg i respekt.

dagens triks

Medier, muligheter og minefelt

Et nytt undervisningsopplegg fra mediebransjen skal stimulere til kritisk tenkning, vise personvernets vanskelige stilling og gi innblikk i journalistisk metode. Videoene, som også viser medienes mange roller i demokratiutviklingen, vil dekke kompetansemål i norsk og samfunnsfag.

Opphavsretten på sin side

I undervisning på alle nivåer i norsk skoleverk blir åndsverk ikke bare delt og brukt, men også skapt. Nettsiden DelRett.no svarer på spørsmål om opphavsrett i en hverdag der nye problemstillinger stadig dukker opp.